الف) آشنايي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و ديگر علاقه مندان با روند رو به گسترش تحقيقات بين المللي در موضوع طب سنتي و تاريخ پزشکی.
ب) اخذ ايده هاي مناسب براي طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي.
ج) تأكيد بر رويكرد توليد شواهد علمي در طب سنتي (Evidence Based Traditional Medicine) به عنوان سياست راهبردي دانشگاه.
د) معرفي ارزش هاي معنوي و فرهنگي طب سنتي ايران.
ه) افزايش علاقه مندي و مشاركت اساتيد و دانشجويان به پژوهش هاي طب سنتي.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-8 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ